Šlo o nejrozsáhlejší z trestních kauz Železného. Trestné činnosti se podle žalobce dopouštěli v letech 1999 až 2001. Poté, co CME uplatnila u mezinárodní arbitráže nárok na zaplacení dlužné částky přes 23 milionů dolarů (v roce 2001 zhruba 875 milionů korun), obžalovaní podle policie podnikali kroky k převedení majetku Železného na nové právnické osoby.

Společnost CME, která je staronovým majitelem Novy, se v trestním řízení žádné náhrady škody nedomáhala. Její pohledávka byla totiž v plné výši uhrazena - za Železného dluh uhradili v roce 2002 tehdejší vlastníci společnosti CET 21, skupiny PPF a MEF Holding.