"Po hladině plavaly drobné kusy odřezků masa a zbytků masných produktů. Celá plocha vodní hladiny byla pokryta mastným filmem a kolem řeky byl cítit silný zápach,“ řekl mluvčí zlínských hasičů Ivo Mitáček.

:. Zachycené látky ukládali hasiči do plastových barelů. Foto:HZS Zlínského kraje.

Hasiči ihned položili dvě norné stěny před soutokem s Dřevnicí a tím zabránili dalšímu šíření ekologické havárie. Zachycené kusy sbírali do připravených nádob, během tří hodin vyzvedli z vody asi 250 kilogramů kusů masa a emulze.

Vyšetřování ukázalo, že si prodejna najala externí firmu na očištění a vybrání záchytné jímky oddělení na zpracování masa. Při práci unikly zachycené masné zbytky a došlo k jejich vypuštění do kanalizace.