"Hořelo uhlí ve čtrnáctipatrové násypce. Došlo nejspíš ke samovznícení, pak navíc vybuchl uhelný prach a výbuch zdevastoval střechu a částečně konstrukce zásobníku,“ dodala operační hasičů.

Hasiči po 21. hodině oheň lokalizovali, ale kvůli nebezpečí dalšího vznícení ještě zůstávali na místě. „Na odhad škod je ještě brzy, teď začne vyšetřování,“ dodala operátorka.

Zásobníky uhlí patří k firmě Ško-Energo, která je dceřinou firmou automobilky a vyrábí pro ni energie.