Dcery a manžel zemřelé obdrží každý 240 tisíc korun. „Soud ovšem mimo jiné považuje za prokázané, že ke dni 24. července 2004 byly v Boubínském pralese umístěny výstražné tabule s nápisem Pozor! Nebezpečí pádu stromu! Vstup na vlastní nebezpečí! Správa NP a CHKO Šumava byla tedy ve sporu úspěšná, neboť tím byla z její strany splněna prevenční povinnost,“ sdělil ve středu Právu mluvčí správy šumavského národního parku Radovan Holub.

S verdiktem je spokojený i advokát správy parku Miloš Tuháček. „Ze soudem schváleného soudního smíru a jeho odůvodnění vyplývá, ze Správa NP a CHKO Šumava není odpovědná za úraz způsobený paní Šauerové.

V řízení bylo dle soudu prokázáno, ze Správa řádně splnila povinnost upozornit na hrozící pády stromu v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Soud tedy dal za pravdu důvodům, pro které Správa od počátku nemohla vyhovět žádosti rodiny Šauerových o náhradu škody,“ konstatoval Tuháček.