Podle verdiktu také nesmí deset let pedagogicky a umělecky pracovat s osobami mladšími 18 let. Navíc má povinnost hlásit se pravidelně u probačního úředníka a prokazovat, že žije řádným životem. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce Jan Bohutínský i Kulínského obhájce Tomáš Sokol se okamžitě odvolali.

Kulínský sledoval odůvodnění rozsudku s kamennou tváří, v níž nebylo možno spatřit sebemenší emoce. V lavici pro veřejnost naslouchala odůvodnění rozsudku i matka obžalovaného Blanka Kulínská.

Vysoce nebezpečná trestná činnost

Podle rozsudku se dirigent v letech 1984 až 2004 dopustil pohlavního zneužívání a útisku na členkách sboru, a to na různých místech v ČR i v zahraničí. S některými měl pohlavní styk v době, kdy jim nebylo ještě patnáct nebo 18 let, další osahával na prsou i na přirození, nutil je chodit do sauny, aby si je mohl prohlížet nahé a podobně. Osahával je i v autobuse při cestách na zájezdy, na hotelových pokojích i v jiných prostorách.

„Šlo o trestnou činnost s vysokou společenskou nebezpečností,“ konstatoval předseda senátu Miloslav Ježek. Dodal, že soud dlouho a pečlivě vážil zejména věrohodnost výpovědí, ale poté se neztotožnil s tvrzením obhajoby, která tvrdila, že svědkové lžou. „Soud neměl důvod jim nevěřit. Zejména poškozené dívky vypovídaly opakovaně a stále stejně. Někdy se mezi sebou ani neznaly, spojovaly je jen stejné zážitky ze sboru,“ řekl Ježek.

Dívky nezačaly žít nemravným způsobem

Vyslovil však pochybnosti o tom, že dvě dívky utrpěly kvůli Kulínskému vážnou psychickou újmu. Poukázal na výpovědi znalců a připomněl, že ani z nich zcela jasně nevyplynulo, zda psychický stav dívek zavinilo Kulínského jednání. „S tím nesouhlasím, minimálně u poškozené Karolíny Chytilové došlo k těžké újmě vinou obžalovaného,“ poznamenal státní zástupce.

Soud nakonec Kulínského zprostil viny z trestného činu ohrožování výchovy mládeže s odůvodněním, že žádná z poškozených dívek nezačala následně žít nemravným nebo zahálčivým způsobem.

„Já jsem však toho názoru, že jde o delikt, při němž došlo k ohrožení výchovy,“ komentoval to Bohutínský, jenž nesouhlasí s výší trestu. „Trest neodpovídá společenské nebezpečnosti jednání obžalovaného, na svém původním návrhu 8,5 roku nepodmíněně nemám důvod nic měnit,“ prohlásil.


Bohumil Kulínský před budovou soudu.Bohumil Kulínský před budovou soudu.foto: Právo/Petr Hloušek

Široká publicita případu zabrání pokračování činnosti

Proč soud sáhl k pouze podmíněnému potrestání Ježek vysvětlil několika důvody. Mezi jinými jmenoval dlouhou dobu, která uplynula od spáchání těch nejvážnějších skutků, jakož i to, že samotné soudní projednávání a velká publicita má na obžalovaného silný dopad.

„Máme za to, že nejen uložený zákaz činnosti, ale i široká publicita případu zabrání obžalovanému, aby v trestné činnosti pokračoval,“ poznamenal soudce.

Jako první opustil budovu soudu Bohumil Kulínský, aniž by se jakkoliv k verdiktu vyslovil. „Ne, ne, ne, rozhodně nebudu mluvit,“odmítala cestou ze soudní síně jakékoliv otázky také zjevně rozechvělá matka obžalovaného Blanka Kulínská.

Obhájce zdržely ucpané silnice

„Vzhledem k podanému odvolání a k tomu, že věc není pravomocně skončena, by nebylo vhodné komunikovat s odvolacím soudem prostřednictvím sdělovacích prostředků, proto rozsudek nebudu nijak komentovat,“ zachovával mlčení i obhájce Sokol.

Vyhlašování rozsudku soud mohl zahájit až s tříhodinovým zpožděním kvůli tomu, že advokát Sokol přijel do Hradce opožděně kvůli ucpaným silnicím. Na výzvu předsedy senátu Ježka, aby na chodbě čekajícím davům své zdržení vysvětlil, pouze zamumlal, že on se s davy nebaví.

Trestní kauza Bohumila Kulínského

25. listopadu 2004 - Policie zadržela Bohumila Kulínského a obvinila jej z ohrožování výchovy mládeže a pohlavního zneužívání. Trestných činů se měl dopustit v letech 1984 až 2004 na nezletilých členkách sboru většinou během zájezdů tělesa po republice i v zahraničí.

26. listopadu 2004 - Na Kulínského byla uvalena vazba.
10. ledna 2005 - Policie rozšířila původní obvinění Kulínského ze zneužití devíti sboristek o dalších 16 skutků. Nakonec bývalého sbormistra obvinila ze zneužití celkem 49 někdejších členek sboru.
4. února 2005 - Obvodní soud pro Prahu 4 Kulínskému prodloužil vazbu. Ústavní soud poté rozhodl, že prodloužení vazby bylo v rozporu s ústavou.
1. července 2005 - Městský soud v Praze propustil Kulínského z vazby. Sbormistr týž den opustil pankráckou věznici, kde strávil 219 dní.
4. srpna 2005 - Policie Kulínskému zpřísnila obvinění. Znalci dospěli k závěru, že dvě z údajně zneužívaných dívek utrpěly těžkou psychickou újmu.
16. srpna 2005 - Žalobci předali Kulínského případ do Hradce Králové, neboť dva nejzávažnější skutky se měly odehrát ve východních Čechách.
17. července 2006 - Krajský soud v Hradci Králové zahájil hlavní líčení týkající se obžaloby Kulínského z pohlavního zneužití dvou sboristek. Dalších 47 případů údajného sexuálního zneužívání členek sboru hradecký soud předtím vyloučil k projednání před pražským soudem.
29. srpna 2006 - Hradecký soud Kulínského v případě údajného zneužití dvojice sboristek zprostil viny. Pražský vrchní soud verdikt zrušil.
Říjen 2006 - Vrchní soud v Praze rozhodl, že obžalobu Kulínského týkající se 47 zbývajících případů zneužití musí projednat nikoliv Obvodní soud pro Prahu 1, kde má Kulínský trvalé bydliště, ale královéhradecký krajský soud. Předsedkyně senátu hradeckého soudu Anna Bímová proti rozhodnutí podala stížnost k Ústavnímu soudu, ten ji zamítl.
28. května 2007 - Královéhradecký soud podruhé Kulínského zprostil viny z pohlavního zneužití dvou sboristek. Podle soudkyně Bímové nebylo prokázáno, že se žalované skutky staly.
3. srpna 2007 - Vrchní soud osvobozující verdikt opět zrušil a případ vrátil královéhradeckému soudu. Navíc nařídil spojit všech 49 žalovaných skutků do jednoho hlavního líčení s tím, že případ musí projednat jiný senát.
29. října 2007 - Královéhradecký krajský soud začal nově projednávat obžalobu Kulínského ze zneužití 49 bývalých sboristek. Podle spisu s šesti bývalými členkami sboru také souložil. Kulínský obžalobu odmítl a přiznal pouze, že s některými sboristkami měl milenecký poměr.
13. prosince 2007 - Dvě bývalé manželky Kulínského a někdejší sboristky uvedly, že o údajném zneužívání členek sboru nevěděly.
28. ledna 2008 - Před soudem vypovídali bývalí i současní členové a členky sboru. Zatímco jedna z bývalých sboristek tvrdila, že s Kulínským neměla negativní zkušenost, druhá popsala, jak ji osahával. V následujících líčeních další ze sboristek řekla, že s ní Kulínský souložil od jejích třinácti let. Jedna z poškozených později svou výpověď stáhla. Jiní svědci odmítli, že by věděli o údajném zneužívání členek sboru.
20. února 2008 - Soudní znalci uvedli, že Kulínský netrpí duševní poruchou ani sexuální deviací, ale má nadprůměrný zájem o sex.
17. dubna 2008 - Státní zástupce navrhl pro Kulínského trest 8,5 roku vězení.
23. dubna 2008 - Krajský soud v Hradci Králové potrestal Kulínského podmíněným trestem tři roky vězení s odkladem na pět let.
Zdroj: ČTK