Neochotu nechat si odebrat vzorky pro analýzu DNA zdůvodňoval svým špatným psychickým stavem, i když šlo jen o stěr vatou z úst. Špatný psychický stav nijak nedoložil.

Podle soudců jsou stěry malým zásahem, a pokud je muž odmítá, lze to vysvětlit spíše tak, že se chce vyhnout odpovědnosti, kdyby se ukázalo, že je skutečně dítětem otce, jehož matka testy DNA požaduje.

„Stěr sliznice z dutiny ústní představuje zákrok, který se jenom v minimální míře dotýká tělesné integrity člověka, je bezbolestný a nepředstavuje žádné zdravotní riziko. I z hlediska přiměřenosti sledovaného cíle a použitých prostředků se vyšetření v žádném případě nejeví jako neproporcionální," uvedl soud.

Na testy musí

V řízení o otcovství jsou soudy podle verdiktu Ústavního soudu oprávněny uložit žalovanému muži, aby se dostavil ke znalci a nechal si udělat odběr genetického materiálu (DNA). Soudy mohou testy vynutit pokutou nebo předvedením.

V nálezu se soudci vyjádřili také k obecnému používání testů DNA v české justici. Naznačili, že při současném vývoji vědeckého poznání začíná zákon o rodině zastarávat.