Tomáš Frič od soudu odešel s trestem ve výši 6,5 roku. Pokladníci se podělili celkem o dalších 66 měsíců s podmíněným odkladem.

Právě Frič opakovaně jako zástupce směnárny a jedné obchodní společnosti vkládal na účty do banky v zajištěných obalech nižší částky, než deklaroval. Z dalších účtů pak vybíral fiktivně peníze, aby jimi zakryl vzniklé schodky.

S tímto jeho nezákonným počínáním bylo všech pět tehdejších bankovních pokladníků srozuměno. Když zjistili rozdíly v deklarovaných a skutečných částkách, nikam to neoznamovali a prováděli fingované výběry z účtů, aby schodek zakryli.