"Nikdo nemůže být za jednu věc trestán dvakrát. Policista, když spáchá přestupek, je postihován kázeňsky od svého šéfa," vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra Vladimír Řepka.

"Dopravní přestupky policistů jsou řešeny podle zvláštního předpisu, tedy přestupek řeší nadřízený policisty s kázeňskou a personální pravomocí," potvrzuje mluvčí policejního prezidia Pavel Hanták.

Pokud jde o přestupek s trestnými body, policie do pěti pracovních dnů informuje příslušný obecní úřad o způsobu potrestání.

"V mnoha případech se nadřízený rozhodne svého podřízeného potrestat přičtením trestných bodů," podotýká Skřepek.

Civilista bodům neunikne, policista ano

Potíž je ale v tom, že zatímco civilista se trestným bodům nevyhne, policista s odkazem na jiný kázeňský postih ano. Postup je pak stejný jako u přestupku spáchaného ve službě. "Pokud jej spáchá při výkonu služby, body se nepřipisují, protože jej řeší příslušné orgány po vlastní linii," říká mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka.

Posudek, jak předpisy správně vykládat, zpracoval pro vnitro Ústav státu a práva. Podle spoluautora posudku Tomáše Doležala je třeba brát v úvahu tři normy: přestupkový, služební a silniční zákon.

"Přestupky jsou běžně projednávány v přestupkovém řízení. Pokud se jich ale dopustí příslušníci ozbrojených sborů, policie, celní správy atd., řeší se podle služebního zákona, který vymezuje určité tresty," vysvětluje Doležal.

"A pak je tu silniční zákon, který říká, že trestné body se dají udělovat jen za to, co bylo kvalifikováno jako přestupek. Jenže to předpokládá, že už proběhlo přestupkové řízení," popisuje princip této zvláštnosti.

Pokud se tedy přestupek policisty vůbec nedostane do přestupkového řízení a řeší se podle služebního zákona, není už přestupkem, ale pouze "jednáním, které má charakter přestupku". A za to se body nedávají.

Pracuje se na změně

Ministerstvo vnitra uznává, že v předpisech je chyba. "Už je připravena změna silničního zákona, která má tento stav napravit," říká Řepka. "Když se v roce 2005 zákon připravoval, připomínkovalo jej i ministerstvo vnitra a shodli jsme se na jeho dosavadní podobě," podotýká Hanzelka.

"Zákon je dnes otevřený a na jeho změně pracuje expertní komise, ve které má ministerstvo vnitra své zástupce. Pokud chtějí zákon v nějaké podobě změnit, ať změny navrhnou této komisi a ta se jimi bude zabývat. Dnes je na to nejvhodnější doba," dodal.