"Jedná se o mimořádný příspěvek, který poskytneme z rezervního fondu kraje," řekl hejtman Jan Zahradník. Obec příspěvek převede Základní a Mateřské škole Cizkrajov, jejímž je zřizovatelem, na vyplacení závazku vůči Filipu Němcovi.

Odškodné ve výši přesahující patnáct miliónů korun plus úrok z prodlení měla rodině chlapce podle rozhodnutí soudu zaplatit škola. Obec, která je jím zřizovatelem, má však rozpočet pět miliónů korun.

Pět miliónů korun zaplatí ministerstvo financí. Ministerstvo školství a obec Cizkrajov přispějí shodně po třech miliónech korun. Celkem tak bude připravena částka 16 miliónů, aby mohly být zaplaceny i úroky, které nabíhají od červnového rozhodnutí krajského soudu.