"Na nás si snažili vytvořit takový jako důkaz. Když tam prostě manžel nebyl, tak to tam položili," komentovala tehdy záznam Christofová.

Ukázalo se však, že televize odvysílala jen část záznamu průmyslové kamery, který byl vytržen z kontextu. Když si policisté, kteří po odvysílání reportáže začali celníky Václava Hájka a Milana Procházku vyšetřovat pro podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele, přehráli celý záznam, bylo na něm patrné, že neokolkovanou láhev alkoholu, kterou celník vytáhl z kapsy, vzal předtím z regálu za prodejním pultem, a to v přítomnosti manžela Christofové. V průběhu kontroly ji přenášel a nakonec si ještě nafotil detail závěru láhve.

"Já jsem nikdy celý záznam z té kamery neviděla. Neumím obsluhovat video. Kazetou disponoval  manžel, ten  mi přehrál tu část, kdy jeden z celníků podstrčil láhev do regálu s polévkami a nafotil ji. To mě rozčílilo. Kdo zavolal televizní štáb, nevím, zřejmě náš právní zástupce. Já jsem s odvysíláním záznamu souhlasila s podmínkou, že reportér prohlédne celý záznam a pokud bude přesvědčen, že je jednání celníků v rozporu se zákonem, může záznam odvysílat.," hájila se ve středu před klatovským soudem Marie Christofová. 

Celníci měli kvůli reportáži problémy

Na oba celníky po zveřejnění reportáže koukali skrz prsty jak jejich nadřízení, tak i kolegové. Po zhlédnutí jen části záběru průmyslové kamery to totiž vypadalo skutečně tak, že celník láhev do regálu podstrčil. To také v první chvíli popudilo vedení generálního ředitelství cel (GŘC), které ústy svého mluvčího Jiřího Bartáka celníky ihned odsoudilo. Oba muži byli postaveni mimo službu. Do práce se mohli vrátit až později, kdy inspekce GŘC uzavřela vyšetřování v jejich prospěch.

"Tu láhev bez kolku jsme našli mezi ostatními láhvemi s alkoholem v regálu za pultem. Tam jsme ji také nafotili za přítomnosti pana Christofa, za kterým po zjištění závady přijela do obchodu i jeho manželka. Když jsme odcházeli, uvědomil jsem si, že nemám nafocené hrdlo a detail uzávěru lahve. Řekl jsem proto kolegovi, aby láhev postavil někam do regálu, kde je místo," řekl před soudem celník Václav Hájek. 

Podle něho Marie Christofová dokonce doložila fakturou, že láhev skutečně pochází z jejich zásob. Vysvětlovala to tím, že pracovnice na výpomoc se mohla přehlédnout při likvidaci neoznačených lahví. Podepsali protokol o kontrole a později zaplatili za neokolkovanou láhev stokorunovou pokutu a tisíc korun správní poplatek.

Soud bude pokračovat výpověďmi dalších svědků.