V roce 2006 zemřelo na přejezdech při 290 kolizích 42 lidí, dalších téměř 150 bylo zraněno. Většinou se jednalo o střety, kdy řidiči nerespektovali výstražné zařízení, přejížděli trať před přijíždějícími vlaky nebo nedodržovali povolenou rychlost. Podobně nelichotivé zkušenosti má drážní inspekce s chodci, kteří často trať přechází bez jakéhokoliv dodržování pravidel.

Zdroj: Drážní inspekce ČR

Při poslední společné akci drážních inspektorů a policistů bylo na 88 sledovaných přejezdech zaznamenáno 342 přestupků. Při kontrolní akci tak chyboval každý desátý řidič. Nejčastěji se jednalo o překročení povolené rychlosti. Například u jihomoravských Valtic naměřili kontroloři jednomu řidiči při průjezdu přejezdu rychlost 106 kilometrů v hodině.

Zákon a chování na přejezdech
Řidič se musí přesvědčit, zda může přejezd bezpečně přejet.
Ve vzdálenosti 50 metrů před kolejemi smí řidič automobilu jet rychlostí nejvýše 30 kilometrů v hodině
Svítí-li přerušované bílé světlo smí jet řidič 50 metrů před železničním přejezdem rychlostí 50 kilometrů v hodině.
V případě, že vozidlo zastaví na železničním přejezdu, musí jej řidič odstranit mimo trať.
Na přejezdu a v jeho těsné blízkosti se nesmí otáčet a couvat, před přejezdem a na něm se pak nesmí předjíždět.
Ve vzdálenosti 15 metrů od křížení kolejí se nesmí zastavit a stát (vyjma případů, kdy se blíží vlak).