"Muž byl na místě mrtev. Doprava musela být na jedné koleji přerušena až do 14.45 hodin, na druhé koleji  byl obnoven provoz zhruba po půlhodině od střetu," řekla Právu inspektorka pardubické policie Jitka Vavřinová. Jak dále uvedla, první výsledky šetření násilný trestný čin nenaznačily. Zda se jednalo o sebevraždu nebo nešťastnou náhodu, může napovědět nařízená soudní pitva.

"Přestože je pohyb v kolejišti přísně zakázaný, neboť vede vesměs k tragickým následkům, způsobuje každá takováto nehoda velké komplikace železniční dopravě. Ta musí být po dobu vyšetřování na určitou dobu zastavena a navíc způsobuje výrazný zásah do psychiky strojvedoucího, který přestože nic nezavinil, je vystaven otřesnému zážitku ze zranění či smrti civilní osoby," konstatoval tiskový mluvčí Českých drah Aleš Ondrůj.