Předseda senátu Jiří Bernát podnět k finanční kontrole označil za ovlivňování nezávislosti soudce. Státní zastupitelství zvažuje podání námitky pro podjatost.

Případ je komplikovaný

Spor se rozhořel, když někteří obžalovaní byli svými klienty zastupováni v této věci i čtyři roky před zahájením hlavního líčení. Po obstavení účtů už je ale dál nemohli platit ze svých zdrojů. Soud měl tedy stanovit advokáty ex offo placené ze státních zdrojů, kteří jsou na místně příslušném seznamu soudu.

Ten ale v tomto případě ustanovil původní advokáty, aby nedošlo k zastavení soudního jednání. Pokud by ustanovil advokáty nové, trvalo by možná půl roku, než by se seznámili se spisem, který nyní čítá zhruba 100 tisíc stran spisů, stovky hodin odposlechů a tisíce dalších důkazů. V tomto případě by ale stát navíc platil také celou dobu jejich přípravy na hlavní líčení.

"Já jsem tak učinil proto, že jsem nechtěl narušit průběh procesu," uvedl Bernát s tím, že ve středu jednání až do května odročí, aby mohlo dojít k vyjasnění celé věci.

"Jde o závažný zásah do soudcovské nezávislosti v této konkrétní věci. Jestli chce někdo vymanipulovat doktora Bernáta z tohoto případu, tak možná chce, ale já jsem jasně řekl, že nehodlám rezignovat, a že budu do poslední chvíle ctít presumpci neviny, právo na obhajobu, a že pokládám takovýto podnět za svoji šikanu," zdůraznil v rozhovoru s Právem předseda senátu.

Advokáti zpochybňují práci policie

Obžalovaní i jejich advokáti zpochybňují od začátku procesu práci policie a Vrchního státního zastupitelství v přípravném řízení. Při jednání často z jejich úst padají slova o zmanipulovaném vyšetřování.

Soud se zabývá kauzou od začátku září, jednání bude ještě pokračovat ve středu výslechem policejního důstojníka. Soudu má objasnit činnost speciální policejní skupiny Jidáš, která sledovala soudce. Líčení pak bude pokračovat  9. května. Podle Bernáta se jednání protáhne zřejmě do listopadu.