"Výchovné působení vyžaduje určitou citovou angažovanost," uvedla mluvčí NSS Sylva Dostálová. Podle soudců NSS si lze těžko představit, že by učitelé při určování dobrých a špatných příkladů používali pouze neutrální slova.

"Požadování takové neutrálnosti či, módně řečeno, politické korektnosti, by výrazně zmenšilo účinky výchovného působení, neboť by se jí učitel nezřídka zcela vzdálil i jazykovému diskurzu svých žáků, aniž by taková neutrálnost či hodnotová bezbarvost projevu byla právně vyžadována," píše se v rozhodnutí NSS.

Učitelé musí zkrátka mluvit přiměřeně dané situaci. "Jiný přístup je třeba zvolit vůči žákům prvních tříd základní školy, kteří jsou ze své povahy značně ovlivnitelní, ale i zranitelní. Jiný zas k žákům blížícím se plnoletosti, kteří jsou již více schopni hájit svá práva i práva jiných," podotkla Dostálová. Podle soudců tak dívčina čest nemohla být dotčena a učitelka pouze plnila úlohu, která jí jako profesorce na střední škole náleží.

Soukromý hovor?

Celý případ začal v Otrokovicích, kdy učitelka svou žákyni údajně označila jako primitiva. Matka dívky si to nenechala líbit a obrátila se na městský soud kvůli projednání přestupku urážky na cti. Angličtinářka tvrdila, že o dívce mluvila pouze po vyučování a to v soukromém rozhovoru se svým žákem. Upozorňovala, že jeho zhoršující se prospěch i chování mají na svědomí kontakty s lidmi, jež učitelka považuje za primitivní.

Dívka se do skupiny "primitivů" dostala proto, že si domů podle profesorky vodí sprejery, kteří grafity ničí dům za několik miliónů korun. Kantorka při výslechu také uvedla, že zmíněná slečna na ni jednou zčásti obnažila své pozadí. Matka dívky naopak tvrdila, že slovo primitiv, což podle ní značí někoho "nevychovaného, blbého, jednoduchého, prostě opici", padlo před celou třídou. A tak prý došlo k ponížení a zesměšnění celé její rodiny.

Mimo jiné také učitelce, s níž v domě sousedí, vytkla, že jí její manžel rozkopává boty přede dveřmi. Vleklý spor mezi sousedy začal v roce 2004, než se dostal na NSS, řešil jej otrokovický úřad, Krajský úřad Zlínského kraje a brněnský krajský soud.