Sousoší někdo poškodil minulý týden. Z kříže zmizel kus hebrejského nápisu a potvrdila se tak verze vyšetřovatelů, že skončil v řece. Na sousoší, které je známé také pod názvem Kalvárie, tak chyběla dvě hebrejská písmena "jod" označující boží jméno ve větě "Svatý, Svatý, Svatý je Hospodin zástupů" (hebr. kadoš, kadoš, kadoš, 'jj' cvaot). Podle židovské tradice se totiž boží jméno tvořené písmeny JHVH v textech mimo Bibli zapisuje pomocí dvou písmen 'j'.

Památkáři říkají, že neznámý pachatel způsobil nevyčíslitelnou historickou a uměleckou škodu. Policie má dvojí vysvětlení. Buď nápis strhl opilý vandal, nebo někoho dráždil. Proti nápisu totiž v minulosti protestovali někteří američtí rabíni. Pražský radní Milan Richter proto nevyloučil, že trestný čin je nábožensky motivovaný. Vzhledem k tomu, že ve Vltavě skončilo boží jméno, je ale tato varianta krajně nepravděpodobná.

Kříž je na Mostě umístěn už téměř 650 let, od doby Karla IV. ze 14. století. Byl několikrát přemísťován. Poslední kříž byl v roce 1629 byl odlit z bronzu. Jedná se o svatý kříž s Kalvárií. Hebrejský nápis tam byl umístěn v roce 1657. Musel jej nechat zhotovit pražský Žid Elias Backoffen jako trest za údajné hanobení kříže.

"Historická hodnota je nevyčíslitelná, protože je jediný svého druhu na světě," řekl Richter. Podle něj bude policie dbát na to, aby byl most pravidelně sledován.