Jako první se závěrečnou řečí vystoupil žalobce Tomáš Milec, který pro 20 obžalovaných navrhl soudu tresty v sazbě od 10 do 15 let vezení, což je v součtu okolo 200 let vězení. Tresty žádal za brutální loupeže na lidech a vykrádání kamiónů spáchané formou organizované skupiny s kořistí okolo 60 miliónů korun, za nedovolené ozbrojování a další trestné činy.

Nejtvrdší tresty v horní polovině trestní sazby (maximálně 15 let) Milec v závěru své 150minutové řeči žádal pro bývalého elitního policejního důstojníka pražského odboru pro boj s organizovaným zločinem Josefa Opavu, jehož trestnou činnost označil za "vysoce společensky nebezpečnou", jeho komplice Luďka Žaluda staršího a recidivistu Josefa Kunstata.

Naopak shovívavější byl Milec například k bývalému kutnohorskému dopravnímu policistovi Jiřímu Železnému. Navrhl mu dolní hranici trestní sazby, což je 10 let vězení.

"Má podstatný podíl na objasnění trestné činnosti. Jako první se doznal a projevil lítost," vysvětlil. Jen ve třech případech žalobce připustil možnost podmíněného trestu. A dále žádal uložení peněžitých trestů a náhradní tresty v případě nezaplacení. Neuvedl však jakou peněžní částku a kdo by ji měl ze dvacítky obžalovaných zaplatit.

Berdych vyloučen z procesu

Ještě ve středu začali přednášet závěrečné řeči obhájci a pak přijdou ke slovu i obžalovaní. V pondělí mají závěrečné řeči skončit. Vyhlášení rozsudku Franc avizoval na polovinu ledna.

Milec v návrzích soudu vynechal obžalované Berdycha, Radka Trumpeše, Jana Zeleného alias Malého Honzu a Richarda Bardona. Ty totiž Franc z procesu vyloučil ke zvláštnímu projednání. Důvod je prostý.

"Loni v říjnu Franc vynesl nad Berdychem, Trumpešem, Zeleným a dalšími 10 obžalovanými rozsudek, kterým je poslal do vězení na skoro 125 let. O rozsudku však ještě musí rozhodnout odvolací senát pražského vrchního soudu. Teprve rozsudek vrchního soudu bude pravomocný a Franc pak bude moci vynést nad Berdychem, Trumpešem a Zeleným souhrnný trest," vysvětlil Právu právní expert.

Bardona soudce Franc z procesu vyloučil jen proto, že odmítl vyčkávat na to, až dostane od znaleckého ústavu psychologicko psychiatrický posudek. Čekání by totiž oddálilo termín vynesení rozsudku.