"Víte, kázeň byla vždy mizerná nejen mezi normálními řidiči, ale i mezi policejními řidiči. Oni mají někdy pocit, že mohou třeba parkovat kdekoliv, že to porušení není tak závažné. Ovšem daří se to napravovat. Řešíme i podněty občanů, které nám pošlou," uvedl v červenci v rozhovoru pro Právo Bambas.

Všem, kteří zastihnou policisty překračující silniční zákon, doporučil stěžovat si. Stačí prý policejní vůz vyfotit, přidat k záběru datum, hodinu a místo domnělého přestupku a vše poslat dané městské policii anebo na služebnu Policie ČR. Odhalit viníka lze podle těchto údajů snadno. Bambas tvrdil, že hřešící policisté postihu neujdou a tresty pro ně jsou mnohem tvrdší než u běžných řidičů.

Jak reagovali

Redakce serveru Novinky.cz, provozovaných Právem a Seznamem.cz, vyzvala čtenáře k posílání důkazů, jak a kde policisté silniční zákon nejčastěji překračují. Z fotografií jsme vybrali pět: z Brna, Vestce u Prahy, Prahy, Chomutova a z Humpolce a ty putovaly koncem října na policii k posouzení. Na to jsme policistům dali 30 dní.

Nejrychleji reagovala Městská policie v Brně, naopak nejpomaleji Okresní ředitelství Praha-západ, kam spadá případ z Vestce. To také jako jediné z oslovených poslalo stanovisko běžnou poštou, neboť tamní služebna není připojena na internet. Zbytek odpovědí přišel redakci e-maily.

Pod třemi z pěti odpovědí byly podepsané vysoké policejní šarže, v případě Prahy dokonce ředitel městské policie. Strážníci v Brně a v Praze možná pochybení důkladně vysvětlovali, Policie ČR byla stručnější. Až na Humpolec, kde případ došel ke kázeňskému projednání, nadřízení podřízené důsledně hájili. Nejčastěji zaznělo, že v době činu konali služební povinnosti, objevil se i argument, že dopravní značení je špatně nainstalované, tudíž neplatné.

Brno: Vůz městské policie s registrační značkou 1B2 8105 zastavil 16. září ve 13 hodin u hypermarketu Globus v Brně na vyhrazeném parkovišti pro zdravotně postižené. Hlídka nijak nezasahovala, nejela k případu.

Přestupek: Na vyhrazeném parkovišti pro invalidy nelze zastavit a stát v žádném případě. Na tato parkoviště je vjezd vozidel bez označení O1 zakázán, je zde tedy zakázáno i zastavení a stání. V případě porušení hrozí řidiči pokuta od 5000 do 10 000 Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do jednoho roku.

Reakce policie: "Podle platné právní úpravy musí být k vodorovnému dopravnímu značení O1 i svislé dopravní značení IP 12 pro O1. Z tohoto důvodu je dopravní značení v rozporu s platnou právní úpravou a strážník se tedy nedopustil porušení zákona," sdělil Právu ředitel Městské policie Brno Daniel Šíma.

Chomutov: Policejní vůz s registrační značkou CVI 5174 zastavil 18. září na parkovišti obchodní zóny Otvice před OD TAKKO na místech vyhrazených pro zdravotně postižené. Hlídka parkuje nesprávně a zabírá více než jedno místo.

Přestupek: Stejný jako u případu z Brna.

Reakce policie: "Policisté na místě zasahovali proti pachateli, jehož zadržely prodavačky při krádeži. Takže na místě neparkovali, pouze z vozu vystoupili. Muže díky rychlému zásahu zajistili. Plnili služební povinnost a nebudeme je nijak postihovat," řekla Právu chomutovská policejní mluvčí Marie Pivková.

Humpolec: Policejní vozy zaparkovaly 14. září zhruba v 17 hodin v Humpolci na chodníku a trávníku, i když v okolí byl dostatek parkovacích míst. Policisté na místě zůstali přes hodinu, zajišťovali stopy po vloupání do bytu.

Přestupek: Běžnému řidiči by za takový způsob parkování hrozila pokuta v blokovém řízení 2000 Kč, ve správním řízení pak ve výši od 1500 do 2500 Kč.

Reakce policie: "Policisté se dopustili přestupkového jednání proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. I když zaparkování vozidel policisty na označeném místě mělo své opodstatnění v možnosti stíhání pachatele vloupání, který se v době příjezdu mohl ještě v domě skrývat, nic nebránilo řidičům služebních vozidel, aby po provedení neodkladných úkonů tyto přeparkovali v souladu s předpisy. Jejich jednání bylo odevzdáno služebnímu funkcionáři, to je řediteli OŘ PČR Pelhřimov, ke kázeňskému projednání," uvedl jihočeský policejní ředitel Bohumil Bezemek.

Praha 1: Vůz městské policie s registrační značkou 5A2 2313 zaparkovali strážníci 12. září v Benediktské ulici před služebnou Policie ČR.

Přestupek: Běžnému řidiči by za takový způsob parkování hrozila pokuta v blokovém řízení 2000 Kč, ve správní řízení pak ve výši od 1500 do 2500 Kč.

Reakce policie: "Stání vozidla na chodníku trvalo cca 3 minuty. Záznam pohybu vozidla byl ověřen pomocí systému GPS, kterým jsou služební vozidla městské policie většinou vybavena. O částečném stání na chodníku pak strážníci prokazatelně učinili záznam do knihy provozu služebního vozidla s tím, že řidič využil svého oprávnění daného mu zákonem. Neshledal jsem proto důvod pro zahájení zkráceného řízení s řidičem služebního vozidla," sdělil Právu ředitel Městské policie Praha Vladimír Kotrouš.

Vestec u Prahy: Policejní vůz s registrační značkou 4S4 0367 zastavil 9. září na parkovišti Hypernovy na místech vyhrazených pro zdravotně postižené. Automobil stál na místě minimálně patnáct minut.

Přestupek: Stejný jako u případů z Brna a Chomutova.

Reakce policie: "Již z fotografie je zřejmé, že vozidlo parkuje na místě vyznačeném křížem na povrchu vozovky, ale toto není vyhrazené pro postižené, ale manipulační prostor prodejny. Skutečnost, že policejní vozidlo parkovalo na místě manipulačního prostoru, byla v tomto případě odůvodněná, jelikož policisté v prodejně prováděli služební zákrok, na který byli přivoláni pracovníky prodejny," uvedl zástupce ředitele Okresního ředitelství Praha-západ Ladislav Pára.