Po odvolání Štuky Vrchní soud totiž rozsudek zrušil a vrátil případ zpět s pokynem vyslechnout znovu poškozeného chlapce.

"Pokusili jsme se tento pokyn splnit. Hoch se ale odstěhoval do SRN za svým otcem a začal tam navštěvovat základní školu. Podle psycholožky by ale nyní, kdy žije v novém rodinném prostředí, byl výslech chlapce velmi nevhodný a zřejmě by před soudem nic neřekl. Kromě toho se znalkyně domnívá, že hrozí i nebezpečí, že hoch již své zážitky se Štukou ze svého vědomí vytěsnil. Proto krajský soud konstatoval, že pokyn Vrchního soudu za této situace je nevhodný a upustil od něj," uvedl v odůvodnění rozsudku Jan Špeta, předseda senátu.

Podle jeho slov ale měl soud k dispozici jiné nepřímé důkazy, jež tvoří uzavřený kruh a mohl tak Štuku za trestný čin znásilňování nezletilého odsoudit.

Podle spisu v době kolem vánoc roku 2005 do ledna 2006 ve sklepě a bytě své družky v Ostrově Štuka nejméně pětkrát donutil jejího teprve osmiletého syna, kterého v té době měl na starost, k análnímu a orálnímu pohlavnímu styku. Žalovaný po celou dobu tvrdil, že je nevinen. "Svou družku jsem měl rád stejně jako její děti. Neměl jsem k tomu žádný důvod ani motiv, můj intimní život je v pořádku," tvrdil před soudem.

Matka vše nahlásila

Ten ale má k dispozici vedle výpovědi poškozeného, která ale jako důkaz nelze použít, výpovědi dalších svědků, které se slovy chlapce korespondují. "Především je to výpověď jeho matky, které se chlapec se svými zážitky svěřil a ta vše nahlásila policii. Tu doplňuje i výpověď sestry, která jeho přiznání matce slyšela.

Dalším důkazem byl i dopis z vazební věznice, v němž soudu Štukův spoluvězeň napsal, že se mu obžalovaný svěřil, co udělal," pokračoval Špeta. A konečně posledním závažným důkazem je i znalecký posudek, zda výpověď chlapce je pravdivá. Z něho vyplývá, že hoch je věrohodný a vypověděl na základě svých zážitků, které sám s obžalovaným prožil.

Podle znalců může být vývoj hocha v budoucnu narušen. V případě Štuky znalci uvedli, že jeho jednání bylo náhražkové, experimentální, a obohacoval si jím svůj sexuální život. Proto mu ani nebylo uloženo ochranné léčení.

"Pro vysoký stupeň společenské nebezpečnosti Štukovi, který se navíc tohoto činu dopustil v době, kdy mu byl uložena podmínka za trestné činy loupeže a znásilnění, soud vyměřil sedmiletý trest. Mimo jiné mu přitížila nejen předchozí kriminální minulost ale i fakt, že jeho obětí se stalo bezbranné dítě," dodal předseda senátu. Rozsudek zatím nenabyl právní moci, neboť Štuka se proti němu na místě odvolal.