CertiConVis je nástroj, který slouží k detekci podezřelého chování, rozpoznává typy objektů (zvíře, člověk, vozidlo aj.) a analyzuje jejich chování z kamerových záznamů nebo v reálném čase. Události sloučí do několikaminutového videa, což má významnou roli například pro kriminální policii, která ho hojně využívá. „O tento produkt je velký zájem v zahraničí, odkud pochází více než 80 % tržeb společnosti CertiCon,“ říká Vladimír Mařík ml., obchodní ředitel společnosti CertiCon.

Systém nenarušuje soukromí občanů, reaguje pouze na podezřelé chování. Instalace je prováděna v prostorách a prostranstvích, kde je nutné zajistit maximální bezpečnost. „Velkou výhodou je absence pořizování kamerových záznamů, což má velký význam při zavádění nových požadavků na ochranu osobních údajů,“ vysvětluje Ondřej Maňas ze společnosti SCANLOCK CZ.

Nasazení produktu v praxi pomáhá rozvoji českého produktu a udržuje Českou republiku na technologické špičce v oboru počítačového vidění. Více na www.certicon.cz.