Partnerství Equa bank a Evropského investičního fondu přineslo českým podnikatelům z řad malých a středních firem snadnější přístup k financím. O úvěr může požádat firma, která zaměstnává maximálně 250 pracovníků a jejíž roční obrat nepřekročil částku 50 mil. EUR, tedy 1,3 mld. Kč. Výše úvěru je omezena pouze dolní hranicí jednoho milionu korun. Nejkratší doba splatnosti přitom činí 12 měsíců.

„Malé a střední podniky jsou jedním z hlavních zdrojů ekonomického růstu. S bankovním financováním růstu těchto firem je samozřejmě spojená určitá míra rizika. Záruky poskytované Evropským investičním fondem umožňují toto riziko snižovat a Equa bank tak současné době  může malým a středním podnikům nabídnout zvýhodněné úvěry, na které by za jiných okolností neměly nárok,“ vysvětluje Vojtěch Záškodný, ředitel firemního bankovnictví Equa bank.

Tyto úvěry jsou nabízeny v rámci programu COSME s finančním krytím Evropské komise a požádat o ně je možné na některé z 59 poboček Equa bank v České republice, nebo vyplněním formuláře na https://www.equabank.cz/uvery-se-zarukou-eif