Víte, že v českých lesích každoročně přiroste významně více dřeva, než se z něj vytěží? Od roku 1930 se zásoba dříví dokonce více jak zdvojnásobila! Plocha lesa se stabilně zvyšuje a lesy pokrývají už více než třetinu rozlohy ČR.

Dřevo je tak díky trvale udržitelné péči českých lesníků naší významnou obnovitelnou surovinou, kterou bychom měli chtít a umět více využívat. Snížíme tím spotřebu neobnovitelných surovin, a tím pomůžeme životnímu prostředí.

Zvýšený zájem o české dřevo prospěje také naší společnosti a ekonomice, jelikož se tím zvýší HDP a sníží nezaměstnanost.

Jak můžete pomoci právě Vy? Stačí si při výběru hraček, nábytku nebo domu vybrat výrobky z domácí přírodní obnovitelné suroviny – dřeva, a tím chránit naše životní prostředí.

Chcete vědět více? Sledujte osvětovou kampaň „Dřevo je cesta“, kterou organizuje Nadace dřevo pro život a je realizována s finanční podporou Ministerstva zemědělství. Najdete nás také na Facebooku.