Jaké jsou tedy možnosti, ze kterých můžeme volit nový zdroj tepla? Důležitou a logickou podmínkou je, aby byl nový zdroj tepla úspornější než původní.  Což ve většině případů bude buď kondenzační kotel, nebo tepelné čerpadlo. Kondenzační kotel asi není třeba nějak detailněji popisovat, je to plynový spotřebič s vysokou účinností, který využívá kondenzační teplo spalin pro zvýšení svého výkonu.

Toto je možná varianta v případě, že máte zavedený plyn. V případě, že plyn zavedený nemáte, rozhodně doporučuji volit tepelné čerpadlo. Nejen že budete topit ekologicky (bez vypouštění spalin do okolí a nepěkných pohledů sousedů), ale také je možné využít levnou sazbu elektrické energie, kterou by Vám dodavatel elektřiny v případě, že budete vytápět tepelným čerpadlem, měl nabídnout.

Je to tedy denně 22h levného elektrického proudu pro Vás. Jak tepelné čerpadlo, tak i plynový kondenzační kotel jsou nízkopotenciální zdroje tepla, tzn. pracují s teplotou výstupní vody do 50°C, proto je vhodné prověřit, zda stávající otopná tělesa jsou na takto nízkou teplotu topné vody připravena. V opačném případě bude nutné zvětšit teplosměnnou plochu otopné soustavy, resp. vyměnit otopná tělesa za větší.

Existuje několik základních druhů tepelných čerpadel, která se liší podle původu, odkud získávají energii. Jsou to čerpadla typu země-voda, voda-voda, vzduch-voda.

Princip tepelného čerpadla

Jakékoli tepelné čerpadlo pracuje na principu změny skupenství chladiva ve svém chladivovém okruhu. A jak to tedy souvisí s kompresorem a všemi těmi ventilátory a výměníky? Jednoduše. Kompresor je srdce chladivového okruhu a pomocí něj se chladivo v okruhu pohybuje od výparníku ke kondenzátoru a zpátky. V případě tepelného čerpadla se kondenzátor mění na výparník a obráceně. Je to proto, že chladivo na kondenzátoru kondenzuje, a tedy si předá teplo s venkovním prostředím, a to je jímáno do vody. Na výparníku ve venkovní jednotce zkapalněné chladivo jímá teplo z venkovního vzduchu a stává se plynným. Tímto způsobem se přenáší teplo z venkovního prostoru do vnitřního resp. do topné vody.

Tabulka porovnání jednotlivých druhů tepelných čerpadel

Tabulka porovnání jednotlivých druhů tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je z pohledu jednoduchosti instalace a ceny nejvhodnější jak do novostaveb, tak i do stávajících domů. (A to nejen při využití státem podporovaných dotačních programů).

Tepelné čerpadlo LG THERMA V je ve své kategorii tepelných čerpadel vzduch-voda jedním z nejkvalitnějších a nejúčinnějších. Vývojové oddělení LG se soustředí na to, aby tepelné čerpadlo mělo maximální účinnost právě v podmínkách, které jsou pro střední Evropu typické – tedy mírné zimy s teplotou lehce pod nulou. Koeficient účinnosti vytápění (dále jen COP) se pohybuje od 4 do 4,5 při podmínkách A7/W35 (teplota venkovního vzduchu 7°C/ teplota výstupní vody 35°C). Jen pro představu v těchto podmínkách vyrobíte z 1kW elektrické energie až 4,5kW tepla!

Předností tepelného čerpadla LG THERMA V je kvalitní vysoce účinný invertorový BLDC kompresor a oběhové čerpadlo ve třídě účinnosti A+, dále pak řízení chladivového okruhu pomocí tlakových a teplotních čidel, ochranná funkce proti legionele, či výměník venkovní jednotky se speciální antikorozní vrstvou Gold Fin©.

Každá jednotka THERMA V obsahuje kromě oběhového čerpadla také expanzní nádobu a elektrické patrony pro ohřev (kromě 3kW tepelného čerpadla).

LG THERMA V je vyráběno v provedení split a provedení monoblok. Provedení split Vám umožní mít venkovní jednotku až cca 50m od domu, případně na místě, kde se Vám to nejlépe hodí. Propojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou je chladivovým potrubím. Typ monoblok je kompaktní provedení, kde z venkovní jednotky jde přímo teplovodní potrubí (zde je vhodné mít potrubí ve venkovním prostředí co nejkratší). Tepelné čerpadlo se dodává v typech dle topného výkonu 3kW, 5kW, 7kW, 9kW, 12kW, 14kW a 16kW pro připojení na 230V 1fázi, přičemž výkony 12, 14, 16kW lze objednat i jako 3fázové provedení.

Tepelné čerpadlo LG THERMA V je schopno navíc ovládat dva externí trojcestné ventily (pro přepínání ohřevu teplé vody pro domácnost a solárního okruhu) a jeden dvoucestný pro možnost chlazení.

Protože se jedná o tepelné čerpadlo s invertorovým kompresorem, je možné využít THERMA V v letním období pro výrobu studené vody např. pro využití ve fancoilových jednotkách pro chlazení pokojů.

Společnost LG Electronics, ve spolupráci se firmou Tronic Control, vytvořila ovládání tepelného čerpadla přes Internet. Již delší dobu si uživatelé žádají spolehlivé, jednoduché a cenově dostupné zařízení, které by vzdáleně zobrazovalo funkce na ovladači.

Co je tedy potřeba mít, jak zařízení funguje a vypadá?

  1. Zařízení umožňuje ovládat tepelné čerpadlo přes chytrý telefon, tablet, … Stačí, aby v dané budově bylo internetové připojení.
  2. Přihlášením se na internetové stránky společnosti Tronic Control. Demo web je  www.vizleda.com a zadejte jméno  thermav a heslo také thermav. Zadáním hesla se uživatel dostane do zobrazení, kde jsou zakresleny všechny zapojené části čerpadla – venkovní jednotka, vnitřní jednotka, zásobník na teplou užitkovou vodu (nabízí se i možnost monitorovat solární kolektor anebo fotovoltaický panel). Čerpadlo se dá samozřejmě tímto způsobem na dálku zapnout nebo vypnout a dají se nastavit požadované hodnoty výstupní vody do systému vytápění, teplota teplé užitkové vody a řada dalších.
  3. Velkou výhodou je, že provozní data z čerpadla se uchovávají na serverech u Tronic Control, a tak je možné pro servisního technika instalační firmy udělat diagnostiku případné poruchy či přenastavit hodnoty tak, aby zařízení mohlo běžet bez nutnosti okamžité návštěvy. Velkým úskalím bývá, že běžné internetové připojení v domácnostech je tak zvané dynamické připojení a propojení se vzdálenými servery si žádá připojení statické. Statické připojení stojí o pár stokorun více každý měsíc. Díky tomu, že provozovatelem serverů je přímo Tronic  Control, tak zákazníkovi toto statické připojení vytvoří zdarma bez jakékoliv změny v platbách za Internet nebo nutnosti změny poskytovatele Internetu. To vše je již zahrnuté v pořizovací ceně ovládání, která se pohybuje okolo 30 000 Kč.
  4. Samotné zařízení je tedy krabička, připojená na elektrický a datový kabel. Tato krabička se dodává samostatně nebo spolu s rozvaděčem, kde jsou i požadované pojistky na konkrétní velikost tepelného čerpadla.
  5. Společnost LGE  v současné době autorizuje svou stávající síť autorizovaných instalačních firem na montáž čerpadel i pro připojení a zprovoznění tohoto internetového ovládání.
  6. Popsané ovládání má možnost fungovat buď jako samostatné ovládání tepelného čerpadla přes internet nebo také umí připojit tepelné čerpadlo na inteligentní systém celé budovy, který tak spolu s čerpadlem ovládá a monitoruje další části budovy jako osvětlení, vstupní bránu, venkovní žaluzie, televizi, atp.

Odkaz na YOUTUBE

Jsme velice rádi, že se tak u tepelných čerpadel Therma V nabízí celá řada nových možností. Je možné vzdáleně nastavovat ne jenom komfort uživatele, ale i úsporu energie, tak že optimalizujeme hodnoty pro aktuální potřebu provozu nebo roční období.

Prostředí, které v současné době panuje v České republice, nahrává tomu mít kvalitní zdroj pro vytápění domácnosti, za rozumnou ba přímo lidovou cenu, a společnost LG Electronics je ráda, že může svým tepelným čerpadlem THERMA V přispět k vytvoření příjemného komfortu v domácnostech a zároveň snížit emise skleníkových plynů.