Vedení Fosfy chce po vzoru Baťova odkazu přijímat spolupracovníky, kteří jsou lepší než oni sami či mají potenciál tohoto dosáhnout. „Pokud máme splnit náročné požadavky zákazníků z nejrůznějších koutů světa, musíme mít na členy našeho týmu vysoké nároky. Bez toho bychom jen těžko dosáhli našich současných úspěchů a obstáli v konkurenčním boji se světovými firmami,“ řekl k zaměstnanecké politice firmy generální ředitel Ing. Ivan Baťka. Jakmile Fosfa takové spolupracovníky najde, pak je dokáže i patřičně platově ohodnotit. I díky tomu si mohli zdejší dělníci v roce 2015 vydělat v průměru 24,5 tisíce Kč měsíčně. To je o 4 300 Kč více, než v roce předcházejícím a o téměř 7 000 Kč více v porovnání s rokem 2013. K podobnému navýšení došlo i v administrativě, kde se průměrné platy za dva roky zvedly z  28 tisíc Kč na 32,5 tisíce Kč, což dohromady s navýšením dělnických platů znamená nárůst průměrných mezd ve Fosfě o rekordních 25% z původních 22,5 tisíce Kč na dnešních 28,1 tisíc Kč měsíčně.

VÝVOJ PRŮMĚRNÝCH MEZD VE FOSFĚ

VÝVOJ PRŮMĚRNÝCH MEZD VE FOSFĚ

FOTO: www.fosfa.cz