Investor projektu, společnost ENREI s.r.o., vyhlásila veřejnou nabídku tříletých dluhopisů „ENREI 7,20/18“, s úrokovou mírou 7,2 % ročně a splatností 22. června 2018 a pětiletých dluhopisů „ENREI 7,50/20“, s úrokovou mírou 7,5 % ročně a splatností 22. června 2020. Ručitelem projektu je společnost ACERCHEMIE s.r.o. v rámci Ručitelského prohlášení, které je spolu s Emisními podmínkami, harmonogramem náběhu výroby, podnikatelským záměrem a dalšími ekonomickými kalkulacemi a materiály k dispozici na stránkách www.enrei.cz.

Třídící linka PET lahví v Krupce u Teplic

Předmětem podnikatelského záměru je v první etapě vybudování plně automatizovaného závodu na třídění odpadních směsných plastů s dokonalou separací chlorovaných plastů určených pro materiálovou a energetickou recyklaci s výrobní kapacitou přesahující 6000 tun za rok. Při separaci jsou užity nejmodernější špičkové technologie duální optické aktivní zóny druhové a barevné klasifikace (NRT SpydIR®-R 36 dual a NRT ColorPlus® 36 Imaging System). Obě tyto aktivní optické zóny využívají unikátního principu IN-FLIGHT SORTING™, tzn., že plastový předmět je s vysokou přesností klasifikován až po opuštění vysokorychlostního pásového dopravníku, tedy za letu a to metodou propustné nebo reflexní detekce.

Díky vysoké kapacitě plně automatizovaného procesu a zvyšeným výkupním cenám meziproduktu tříděných PET lahví v posledních letech dosáhne výroba objemu tržeb v řádu 50-60 milionů korun ročně, při plném provozu.

V současnosti je již zaplacena čtyřicetiprocentní záloha ve výši 452.390,- eur a všechny komponenty plně automatizované třídící linky jsou již vyráběny u subdodavatelů v USA, Číně, SRN, ČR a na Slovensku. Hlavním dodavatelem je společnost EPM – ECOPLAST MACHINERY s.r.o. Spuštění plného provozu je plánováno na květen-červen 2016.

Video

Optická technologie NRT In-Flight Sorting™