Již nelze čerpat celý život pouze ze znalostí nabytých vysokoškolským studiem. Nutné je soustavné doplňování vzdělání a průběžná rekvalifikace profesními kurzy. Možností dalšího vzdělávání je mnoho, problémem je však jeho časová náročnost. Na potřeby současných manažerů reaguje Vysoká škola ekonomie a managementu, která se snaží vytvořit všem studentům, co nejlepší podmínky studia.

VŠEM nabízí možnost studia programu MBA ve zkrácené délce 12 měsíců pro absolventy ekonomických oborů a v délce 18 měsíců pro absolventy neekonomických oborů.

Další možností distančního vzdělávání jsou kurzy MOOC (Massive Open On-line Courses). Myšlenka těchto kurzů vznikla v zahraničí, kde slouží k propojení tisíců studentů z různých univerzit a napomáhá k celosvětovému sdílení zkušeností.

VŠEM realizuje tyto zdarma přístupné online kurzy jako první v České republice s nabídkou více než 200 tematicky zaměřených kurzů z oblasti práva, ekonomie, financí, psychologie, sociologie, managementu, marketingu, veřejné správy či mezinárodního obchodu.

On-line kurzy VŠEM.

On-line kurzy VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu (www.vsem.cz) se stala součástí českého vysokého školství na základě státního souhlasu uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v říjnu roku 2001.

Svým studentům nabízí bakalářské (Bc.) a magisterské (Ing./MBA) studijní programy ve studijních oborech Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing, Management firem.

VŠEM dále poskytuje programy celoživotního vzdělávání i specializované profesní kurzy, MOOC a profesní vzdělávání. Kromě české akreditace MŠMT VŠEM získala navíc akreditaci Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP).