Genetické výbavě byla při vzniku civilizačních chorob přisuzována příliš velká váha. Nová pediatrická disciplína nutriční programování (ENP = Early Life Nutrition Programming) zjistila, že především výživa má obrovský vliv na to, zda se buňky v těle dítěte správně „zapnou“ a jeho organismus tak bude schopen dobře se vyrovnávat s negativními vlivy vnějšího prostředí.

1

FOTO: Nutricia a.s.

„Zdraví dítěte v dospělosti předurčují geny pouze z 20 %, zbylých 80 % je výsledkem vlivu okolních faktorů, tedy životního prostředí a zejména stravy v raném věku,“ objasňuje doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., z Pediatrické kliniky FN Motol. Největší vliv má přitom výživa matky v těhotenství a stravovací návyky dítěte do jeho 3 let.

Právě to, jak bude vypadat výživa dítěte v prvních 1000 dnech jeho života, má vliv nejen na jeho budoucí zdraví, ale i optimální vývoj metabolismu, imunity a mozku.

2

FOTO: Nutricia a.s.

Jak by měla vypadat výživa, která dítěti předá ten nejlepší „program“? Konkrétní návody a informace o stravě kojenců, batolat a kojení od nutričních odborníků a pediatrů rodiče najdou na webu Nutriklub.cz.