NIBE Uplink dokáže optimalizovat provoz vašeho tepelného čerpadla.
Připojení tepelného čerpadla na službu NIBE Uplink je jednoduché, stačí jen připojení na internet pomocí síťového kabelu, není nutná samostatná IP adresa. Po připojení na internet tepelné čerpadlo vygeneruje kód, který spolu se sériovým číslem zadáte do formuláře po otevření stránek na www.nibeuplink.com.

NIBE ENERGY SYSTEMS CZ s.r.o.

NIBE ENERGY SYSTEMS CZ s.r.o.

Vaše tepelné čerpadlo je od tohoto okamžiku vždy připraveno na komunikaci přes internet.

Přístup "Pozorovatel" může prohlížet stav vašeho tepelného čerpadla a topného systému, ale nebude mít oprávnění k nastavení parametrů regulace. Zároveň můžete dostat upozornění e-mailem, pokud se někdo připojí k vašemu tepelnému čerpadlu, resp. k jeho ovládání.

V menu "Historie" lze vidět všechny parametry sledované regulací s možností vyvolání záznamu až 1 rok zpět. Servisní firma může sledovat neomezený počet tepelných čerpadel, ke kterým jim jejich majitelé umožní přístup. Takto lze dělat preventivní kontroly stavu systémů a efektivně plánovat výjezdy servisních techniků.

Přestože jsou tepelná čerpadla NIBE velmi spolehlivá a dlouholetým provozem vyzkoušená zařízení, např. při výpadku elektrické energie, netěsnosti potrubí apod. může dojít k zastavení provozu topného systému. NIBE Uplink vám pošle e-mailovou zprávu o poruše zařízení s podrobným popisem, jak postupovat při odstraňování poruchy. Sami můžete udělat restart zařízení a - pokud je chyba závažnější - kontaktovat servisní firmu.


www.nibe.cz

NIBE ENERGY SYSTEMS CZ s.r.o.

NIBE ENERGY SYSTEMS CZ s.r.o.