Nabídka výrobků PROFIMIX úzce navazuje na stávající sortiment společnosti KM Beta a zahrnuje cementové potěry, zdicí malty, lepicí hmoty, stěrkovací hmoty, dále jádrové a štukové omítky a tepelně izolační malty a omítky. Všechny výrobky PROFIMIX jsou vyrobeny s využitím prvotřídních surovin, především z vysoce kvalitního křemičitého písku z vlastní pískovny v lokalitě zvané „Moravská Sahara“.

výrobky PROFIMIX

PROFIMIX výrobky

FOTO: KM Beta a.s.

Zdění po všechny materiály

Zdicí malty PROFIMIX se hodí pro zdění obvodového, nosného i výplňového zdiva a příček. Při rozhodování o volbě konkrétního výrobku z nabídky PROFIMIX bude hrát roli nejen vybraný stavební systém, ale také typ zdicích prvků. Například u broušených pálených prvků budete pro zdění potřebovat lepidlo, zatímco u nebroušených klasickou maltu. Obdobně je to také u vápenopískového systému, kde jsou rozměry prvků opět upraveny do dvou variant: pro klasické a pro tenkovrstvé zdění. Důležité je, že KM Beta nabízí lepidla ZDARMA pro systémy Sendwix a Profiblok, pokud tedy zdíte z těchto špičkových materiálů, získáváte potřebný spojovací materiál bezplatně.

výrobky PROFIMIX

vnitřní štuková omítka - PROFIMIX

FOTO: KM Beta a.s.

Další podrobnosti na kmb-profimix.cz