Náš titulek není vůbec přehnaný. Nejen lékaři by vám mohli vyprávět, k jakým úrazům dochází při sportu, na silnicích i při práci doma, na chatě nebo na chalupě, i o tom, jak vysoké je riziko nemoci. Každý trochu zodpovědný člověk by proto měl mít pojištěna alespoň základní životní rizika. A na paměti by to měli mít hlavně ti, kteří splácejí různé finanční závazky, ať už je to hypotéka na bydlení či jiný úvěr nebo leasing.

Nabídka produktů životního pojištění je velmi široká a laik se v ní jen stěží vyzná. Pro usnadnění uvádíme zásadní rozdíly mezi jeho jednotlivými druhy v tabulce.

Vlastnosti

Druh životního pojištění

 

Rizikové

Kapitálové univerzální (flexibilní)

Investiční

Krytí rizika (smrti)


Rezervotvorná složka

x

Garantované zhodnocení

x

√*/

Flexibilita

x

Aktivní ovlivňování výnosu

x

x

Daňová uznatelnost

x

     

*/ jen u některých produktů

U rizikového životního pojištění je základním stavebním kamenem pojištění pro případ smrti z jakékoliv příčiny.  Jeho hlavní výhodou je vysoká pojistná ochrana za nízké pojistné, což je dáno tím, že v rizikovém životním pojištění nefiguruje rezervotvorná složka.

Pro orientaci jsme vám spočítali výši pojistného u rizikového pojištění Wüstenrot ProSichr ve variantě Klasik.

Věk

Pojistná částka

v Kč

Délka pojištění

v letech

Měsíční pojistné

v Kč

30

500 000

10

98

40

500 000

10

183

50

500 000

10

425

Wüstenrot nabízí i speciální rizikové pojištění ProSichr k úvěru, které je určeno klientům, kteří splácejí např. hypotéku. U tohoto produktu se pojistná částka e odvíjí od výše úvěru a spolu s tím, jak úvěr splácíte, pojistná částka postupně klesá. A navíc pojistné platíte pouze za dvě třetiny doby trvání pojištění.

Kapitálové životní pojištění se skládá ze dvou částí – rizikové a rezervotvorné. Riziková složka představuje pojistnou ochranu a zajišťuje vám výplatu pojistného plnění v případě smrti stejně jako u rizikového pojištění. Rezervotvorná část pak garantuje výplatu finančních prostředků na konci pojištění. Naspořenou částku si můžete na konci pojištění nechat vyplatit jednorázově nebo zvolit formu postupné výplaty v podobě důchodu.

Mezi kapitálová životní pojištění patří také produkt ProBudoucnost od Wüstenrotu. Jeho předností je vysoká variabilita. Díky ní si můžete poměr rizikové a rezervotvorné složky nejen libovolně zvolit, ale navíc ho v průběhu pojištění i kdykoliv změnit. Některé produkty umožňují také čerpání finančních prostředků v průběhu pojištění.

Investiční životní pojištění se, stejně jako kapitálové, skládá ze dvou částí – rizikové a rezervotvorné. U tohoto druhu pojištění však musíte počítat s tím, že výše částky, která vám bude vyplacena na konci pojištění, není garantována. Výše zhodnocení vámi investovaných prostředků závisí na tom, do jakých fondů budete investovat. Vaše ochota podstoupit vyšší riziko je vyvážena možností vyššího zhodnocení vložených prostředků.

Produkty investičního životního pojištění se také vyznačují vysokou variabilitou.

Úraz nebo nemoc

Újmu na zdraví z důvodu úrazu nebo nemoci vám mohou kompenzovat připojištění. Jejich škála je velmi široká. Co vám pojišťovna vyplatí u nejčastěji sjednávaných připojištění, ukazuje tabulka.

 

Připojištění

V jakém případě a co se vyplácí

smrti úrazem

V případě úmrtí v důsledku úrazu se vyplácí sjednaná pojistná částka.
U většiny pojišťoven na trhu se v případě dopravní nehody vyplácí dvojnásobek sjednané pojistné částky.

trvalých následků úrazu

V důsledku úrazu dojde k tělesnému poškození, které již není schopno zlepšení.
Plnění se odvozuje od stupně poškození a pojistné částky. Při 100 % stupni poškození může plnění činit až pětinásobek sjednané pojistné částky.
Wüstenrot navíc poskytuje dvojnásobek sjednané pojistné částky v případě dopravní nehody.

denního odškodného

V případě úrazu (závažného či méně závažného jako jsou např. zlomeniny) je za každý den léčení poskytována sjednaná pojistná částka (denní odškodné).
Plnění se vyplácí najednou za všechny dny léčení.

denní dávky při pobytu v nemocnici

Při pobytu v nemocnici v důsledku úrazu či nemoci je poskytována za každý den pobytu sjednaná pojistná částka (denní dávka).
Plnění se vyplácí najednou za všechny dny pobytu v nemocnici.

Dále se můžete připojistit i na vážná onemocnění, invalidní důchod, denní dávky při pracovní neschopnosti či na zproštění od placení pojistného.

Produkty životního pojištění Wüstenrot jsou konstruovány jako stavebnice, takže k základnímu pojištění pro případ smrti si můžete zvolit jen ta připojištění, která považujete za potřebná. A to je velká výhoda proti pojistným produktům nabízeným v balíčcích.

 

Plnohodnotné životní pojištění online

Podrobnosti k životnímu pojištění  ProSichr i ProBudoucnost naleznete na www.wustenrot.cz, kde je možné i tato pojištění sjednat online. Možnosti pojištění si také můžete srovnat na kalkulačce životního pojištění.

Tento dokument obsahuje výhradně údaje určené k marketingovým a propagačním účelům, a i proto nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy (nabídku).