1.      Pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti nejsou jedno a totéž.
Pojištění nemovitosti se vztahuje na stavební součásti objektu - okna, dveře, podlahy, střechu, atp. Pojištění domácnosti se sjednává pro obsah bytových jednotek – vybavení domácnosti.

2.      K pojištění dnes už standardně patří asistenční služby.
Asistenční servis pro případ nouze, havárií nebo závad spojených s bydlením je důležitou součástí pojištění. Požádat o službu můžete například instalatéra, elektrikáře, nebo zámečníka.

3.      Vhodné zabezpečení může zlevnit pojištění.
Určitě se vyplatí svůj majetek dobře chránit a investovat do bezpečnostních dveří, případně zabezpečovacích systémů napojených na nepřetržité střežení. Vhodně zvolenou kombinací zámků, zabezpečení a mechanických zábran (mříže, rolety, apod.) můžete dosáhnout výrazného zlevnění pojištění.

4.      Vyhněte se podpojištění.
Pojistné částky, na něž je pojištění sjednáno, by měly být přiměřené. Jak ale odpovědně stanovit správnou výši pojistné částky? Pomůže „katastrofická“ představa: kdyby celá domácnost nebo i celý rodinný dům lehla popelem, jaká částka by byla potřeba ke kompletní obnově tak, abyste si udrželi dosavadní standard bydlení? Taková suma by měla být sjednána v pojistné smlouvě.

5.      Na pojištění je třeba myslet i při změně majitele nemovitosti.
Stane-li se někdo nájemcem bytové jednotky, měl by i on uzavřít pojištění domácnosti pro své vybavení bytu. Majitel (pronajímatel) neručí za vybavení pronajatého bytu. Nenese ani odpovědnost za škody, které může jeho nájemník provozem domácnosti způsobit jiným obyvatelům domu.