Program Zenit kombinuje několik fondů s různým investičním zaměřením při dostatečném rozložení rizika. Nabídne tři základní asistované strategie – konzervativní, vyváženou a dynamickou a také možnost Garance.

V čem je produkt výjimečný?

Klientům, kteří sice chtějí získat zajímavější výnos a jsou ochotni akceptovat kolísající hodnotu jejich úspor v čase, ale pro finální okamžik chtějí mít jistotu a písemný závazek, že na jejich účtu bude minimálně tolik prostředků, kolik na něj vložili, přináší Zenit řešení - spořicí strategii s Garancí. Tuto Garanci si klient může ke spořicímu programu zvolit, pokud je jeho doba alespoň 10 let a výše měsíčního příspěvku min. 500 Kč. Garance není průběžná, ale pouze k cílovému datu. Proto dává tato strategie při delším než 10letém horizontu dostatek potenciálu pro výrazně vyšší výnos než zcela konzervativní strategie transformovaných fondů s garancí nezáporného výsledku v každém jednotlivém kalendářním roce.

Více informací získáte na webu www.mojepenze.cz