Současně budou předány i Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a další ocenění.

Vítězné firmy si ocenění převezmou již toto úterý na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu, pořádaném pod záštitou předsedy Senátu PČR Milana Štěcha a ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby.

„Podrobné a objektivní  hodnocení  v Národních cenách kvality pomocí EFQM modelu nejen umožňuje porovnat firmy různých oborů a velikostí, ale současně firmám pomáhá najít silné a slabé stránky a nastartovat cestu k Business Excelenci,“ říká Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR.

Národní ceny kvality jsou nejvyšším oceněním, jaké může firma získat. Posuzují komplexně všechny oblasti činnosti firmy Využívají k tomu EFQM model, nástroj vyvinutý dle požadavků největších evropských společností.

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost – je informací veřejnosti, že firma vedle podnikatelských aktivit věnuje pozornost i otázkám životního prostření a sociální odpovědnosti.

Více na www.narodnicena.cz.