Laser VICTUS sice nenahrazuje všechny kroky, které oční chirurg při operaci ručně provádí, přispívá však k větší přesnosti, šetrnosti a bezpečnosti.  Jednou z výhod využívání nového laseru při očních operacích je také snížené namáhání jemných struktur uvnitř oka.

Při operaci šedého zákalu klasickou metodou se zkalená čočka nejprve odstraňuje s pomocí ultrazvuku. Tento krok je díky nahrazení ultrazvuku laserem, který pracuje bez fyzického kontaktu s čočkou, mnohem šetrnější, neboť znamená snížení energetického i mechanického namáhání oka. Následné odsátí rozmělněné čočky je provedeno podobně jako při ultrazvukové metodě. Při operaci chirurg implantuje do oka umělou nitrooční čočku.

Operace šedého zákalu je nejčastějším zákrokem současné medicíny. Správně provedený zákrok je bezbolestný i při použití klasické ultrazvukové metody. Ultrazvuková metoda operace šedého zákalu je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Za novou laserovou metodu si pacient připlatí 9500 Kč za jedno oko.