„Poslední aktuální výkladový slovník u nás vyšel před více než 30 lety, od té doby jazyk prošel překotným vývojem v mnoha oblastech. Tyto změny se snažíme věrně zachytit,“ vysvětluje Eva Kopečková z oddělení českého jazyka.

Slovník současné češtiny přináší skutečně aktuální slovní zásobu. Pomáhá při běžné komunikaci a práci s textem přesně formulovat myšlenky. Kromě běžně používaných slov obsahuje odborné termíny a cizí výrazy (bioplyn, dativ, iont, chat, zumba). Zahrnuje i novější významy slov (zavináč, vir, surfovat) a slova nespisovná.

Popisuje slovní zásobu, podává informace o významech slov, o jejich pravopisu, výslovnosti, slovnědruhovém zařazení, tvarosloví či stylu. Jednotlivé významy dokládá řadou příkladů užití či typických slovních spojení, a usnadňuje tak porozumění sdělované informaci.

Slovník je určen nejen studentům, ale všem, kteří pracují s texty. Je moderní a zároveň srozumitelný. K jeho atraktivitě přispívají ilustrativní obrázky a barevné rámečky s vychytávkami z oblasti původu slov, jejich významu či pravopisu. Součástí knihy je CD s elektronickou verzí.

„Podobná publikace už na našem trhu dlouhodobě chyběla. Věříme, že přispěje k přesnému vyjadřování, porozumění textu, a tím také ke zlepšení čtenářské gramotnosti dětí. A bude pomocníkem i starší generaci, aby se snáze orientovala v moderní mluvě,“ dodává Eva Kopečková.