Monitoring sociálních sítí jako doplněk komplexního mediálního obrazu

Mediální obraz

Mediální obraz daného subjektu se skládá z jednotlivých informací, které jsou široké veřejnosti předkládány rozličnými médii. Mohou to být informace negativní, pozitivní, neutrální nebo i ambivalentní. Udržet pozitivní mediální obraz subjektu je poměrně náročný úkol, obzvláště v dnešní době, které vládnou televize a internet. Nesmíme ale zapomínat na vliv „starších médií“ (jako například tištěná média a rozhlas), která jsou velmi často pokládána  za důvěryhodnější. Všechna tato média usnadňovala život PR specialistům tím, že měla pevný řád. Vycházela pravidelně, pořady byly pravidelně vysílány ve stejný čas, redakce sestávala ze stálých členů a všechno bylo více méně dobře předvídatelné.

Monitoring „klasických“ médií

I přes výše zmiňované výhody „klasických“ médií (tisk, televize, rozhlas, agenturní zpravodajství, většina internetových zpravodajských serverů) je nebylo, vzhledem k jejich počtu, jednoduché sledovat.  Představa, že by si člověk každý den musel přečíst všechny celostátní tištěné deníky (včetně regionálních mutací), poslechnout si důležité pořady na všech významných rozhlasových stanicích, shlédnout zajímavé zpravodajské a publicistické pořady na všech celostátních televizních kanálech, po večerech pak ještě zkontrolovat zpravodajské servery a agenturní zpravodajství, je opravdu děsivá. Společnost NEWTON Media nabízí pro tento nelehký úkol elegantní řešení v podobě monitoringu médií.

Co je to monitoring médií?

Monitoring médií neboli výstřižková služba Vám přinese pouze vybrané zprávy na Vámi zvolená témata z vybraného okruhu médií. Nemusíte tedy trávit nesčetné hodiny sledováním všech médií, což ani není v lidských silách, neboť dostanete ucelený přehled o tom, jak jsou Vámi zvolená témata komunikována. Monitoring médií lze dodávat v několika podobách. Může to být emailem zaslaný utříděný přehled zpráv nebo mohou být vybrané zprávy dodány pomocí sofistikované on-line aplikace. Tyto výstupy lze také na vyžádání nechat protřídit zkušenými analytiky, což Vám umožní získat ucelený přehled o všem, co se Vámi zvolených témat týká. Navíc nemusíte ani všechny tyto zprávy číst, protože k nim lze vytvořit krátké anotace, které Vám ve stručnosti shrnou obsah zprávy. Vybraným tématem nemusí být pouze název Vaší společnosti, produktu či osoby. Umíme sledovat také složité kauzy či různé zajímavé spojitosti. Tato služba Vám přinese značnou úsporu a zefektivnění Vaší práce s mediálními daty. Vše ještě navíc může být zastřešeno mediální analýzou, která Vám přinese dokonalý přehled o medializaci Vámi zvoleného tématu.

Příchod sociálních sítí

Veškerá snaha o pozitivní mediální obraz se v posledních letech ještě více zkomplikovala s příchodem sociálních sítí. Sociální média se vyznačují velkou dynamičností. Tvůrcem obsahu může být kdokoliv, neexistují zde žádné redakce, zprávy se šíří rychleji. Příspěvky nevychází pravidelně, krizová situace může nastat kdykoliv a následně se pak rozšířit rychlostí blesku. Jelikož sociální média zasahují nemalou část populace České republiky (na Facebooku jsou více jak 3 milióny uživatelů, počet uživatelů Twitteru se pohybuje okolo 40 000 a také zde existuje přes 30 000 blogů), nelze tuto problematiku snadno přehlížet. Zorientovat se v sociálních médiích, najít důležité tvůrce obsahu a správné komunikační kanály není vůbec snadné, ale i zde Vám NEWTON Media může nabídnout řešení v podobě Monitoringu sociálních sítí. Tato na pohled jednoduchá a uživatelsky komfortní on-line aplikace Vám usnadní získat přehled o tom, jak je Vaše téma komunikováno v prostředí sociálních sítí. Nabídne Vám všechny příspěvky, které se týkají Vašeho tématu společně s informacemi o jejich původu, díky kterým můžete identifikovat klíčové uživatele.

Jak začít monitorovat sociální média?

Začít je opravdu snadné. Stačí si zvolit téma, na začátku je nejlepší si zvolit název Vaší společnosti či produktu, a pomocí naší aplikace zjistíte, jak je toto téma v sociálních sítích komunikováno. Můžete tak předejít nevyzpytatelným negativním kauzám, které by se jinak šířily jako lavina. Později můžete začít sledovat širší oblast Vaše zájmu. Tím získáte přehled o trhu, Vaší konkurenci a případné náměty na inovace či další obchodní příležitosti.

Komplexní řešení

Jak už tedy víte, mediální obraz se dnes neskládá pouze ze zpráv z „klasických“ médií, ale také z komunikace na sociálních sítích. NEWTON Media Vám jako jediná společnost na českém trhu může nabídnout opravdu komplexní řešení sestávající z monitoringu médií (tisk, televize, rozhlas, agenturní zpravodajství, internetové zpravodajské servery), monitoringu inzerce a také monitoringu sociálních sítí. Tyto výstupy lze také zastřešit podrobnou mediální analýzou.