V letech 1994 - 2004 byl mezi Lovosicemi a Drážďany provozován tzv. systém RoLa, kdy celý kamion najede na speciální železniční vůz, kde jej řidič řádně zajistí. Po ukončení jeho provozu v Lovosicích přetrvávala poptávka po železniční přepravě. Z tohoto důvodu byla na počátku roku 2006 zahájena přestavba a rozšíření plochy po bývalém překladišti RoLa na moderní logistické centrum.

Zprovozněním logistické haly společně s využitím možnosti kontejnerového terminálu nabízí ČD Cargo široké spektrum služeb všem zákazníkům. Jedná se hlavně o kompletaci silničních a železničních zásilek včetně kontejnerů, svozy a rozvozy zboží dle požadavků zákazníka a další požadované činnosti.

Společnost je v Lovosicích schopná zajistit vysoký standard při přepravě nejen tranzitního zboží, čímž výrazně odlehčuje už tak přetížené silniční dopravě, ale díky využití všech výše uvedených možností zajistí adekvátní náhradu za kamionovou přepravu.

Podrobnější informace naleznete na www.cdcargo.cz.