Nadace Vodafone vyhlašuje pod heslem Otevřete si cestu do jiného života čtvrtý ročník grantového programu Rok jinak, v jehož rámci mohou lidé jeden rok nebo jeden až tři měsíce pracovat v neziskové organizaci, přičemž mzdu jim hradí Nadace Vodafone.

„Hlavní myšlenkou programu Rok jinak je přenos know-how mezi neziskovou sférou a světem byznysu. Chceme, aby se odborníci z komerční sféry podíleli na tématech, která mají společenský přesah, a pomohli profesionalizovat neziskový sektor,“ vysvětluje Ondřej Zapletal, ředitel Nadace Vodafone.

Jediné, co uchazeči o účast v Roku jinak musejí udělat, je společně se sobě blízkou neziskovou organizací vypracovat projekt, při němž využijí svou profesní kvalifikaci. Program je otevřen všech uchazečům napříč obory bez ohledu na příjmovou skupinu či region působení. Rok jinak dosud absolvovalo osmadvacet grantistů, kteří se  zbývali širokou škálou činností, od fundraisingu, přes PR, až po vytváření strategií HR či rozvoje.

Veškeré informace o programu naleznou zájemci na internetových stránkách www.rokjinak.cz.