Pojištění domácnosti od Kooperativy Vám přitom  nahradí škody na  vybavení Vašeho bytu a věcech osobní potřeby způsobené všemi myslitelnými nebezpečími –  živelními událostmi, odcizením nebo i vandalismem. Pojištěni budete i proti speciálním rizikům, jako je například dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti. Stačí si jen stanovit odpovídající výši pojistné částky.  

Chcete k domácnosti pojistit i Váš rodinný dům, pak je tu OPTIMUM!!!

Optimum umožňuje současně pojistit rodinný dům a vybavení domácnosti za zvýhodněných podmínek. Váš dům i jeho vybavení a věci osobní potřeby jsou tímto komplexním pojištěním chráněny proti všem důležitým rizikům – veškerým živelním událostem, odcizení i vandalismu.

Neměli byste zapomenout ani na pojištění odpovědnosti – zajistí Vás pro případ, že chvilkovou neopatrností vytopíte byt sousedů nebo Váš pes způsobí nějakou škodu.

Kryje škody na zdraví a věcech i jiné škody, jež vzniknou na území České republiky a které můžete způsobit nejen Vy, ale i ostatní členové Vaší domácnosti; v tomto pojištění je automaticky zahrnuta např. i odpovědnost za škodu způsobenou Vaším zvířetem.

Pojištění Vašeho majetku Vám rádi sjednají pracovníci Kooperativy v kterékoliv pobočce, můžete ho  uzavřít i na www.koop.cz nebo infolince 841 105 105.