„Věřím, že aktivní vyjádření našeho nesouhlasu a projev vůle s tím něco dělat může ‚Praze‛ otevřít oči a situaci aspoň trochu změnit. Když ne, tak to alespoň Pražáci pořádně ucítí a snad si i uvědomí, že lidé v regionech hnojem nesmrdí,“ říká se smíchem Petr Gazdík, starosta Suché Loze. Akce totiž není míněna zas tak vážně, má spíš satirickou formu. „V duchu ryze venkovského hesla 'pohnojme pohnojené a vše se v dobré obrátí‛, vyhlašujeme kolektivní sbírku hnoje, do které se mohou zapojit obyvatelé všech regionů,“ říká Jiří Pejša, jeden z koordinátorů projektu.

Po jeho skončení bude vybraný hnůj demonstrativně dovezen do Prahy a věnován na vyživení zeleně v hlavním městě. Bližší informace o projektu jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách www.nalozmetoprazakum.cz.