Investoři se s ČS nemovitostním fondem mohou podílet na zisku z pronájmu těchto  nemovitostí a na vývoji jejich tržních cen. Roční výkonnost fondu k 25. 9. 2008 je 5,89 %.

ČS nemovitostní fond je je vhodný pro investici na 5 a více let a  určen těm, kdo chtějí získat výhody plynoucí z investice do nemovitosti, ale sami ji nechtějí nebo nemohou vlastnit a spravovat. 

Úplný název fondu a další informace jsou uvedeny ve statutu fondu, který je k dispozici v pobočkách České spořitelny a na www.reicofunds.cz. . Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost původně investované částky.