Pohled na udělené Nobelovy ceny za fyziku přitom Strumiovi dává za pravdu. Z více než dvou set oceněných jsou jen tři ženy, první byla v roce 1903 Marie Curie-Sklodowská a druhou v roce 1963 Maria Göppertová-Mayerová. Jak prosté, drahý Watsone, mohl by říci Sherlock Holmes. Fakta jsou jasná. Fyzice dominují muži. Přesto CERN ukončil spolupráci se Strumiou.

Marně Ital hájil svou přednášku na semináři věnovaném genderovým otázkám ve fyzice. „Nebylo to poselství, které chtěli slyšet,“ poznamenal Strumia. Nabídl opačný pohled, než je dnes preferován. Laboratoř, v jejímž čele stojí Fabiola Gianottiová, jeho přednášku označila za „neakceptovatelnou“ a stojící v „rozporu s kodexem chování v CERN“, který „usiluje o inkluzivní prostředí“.

Strumia si totiž dovolil říci: „Mám rád fyziku, ale nemám rád, když sociální inženýrství určuje, kolik by mělo být zastoupeno mužů a kolik žen.“ Současně si stěžoval, že mnohdy jsou ženy zvýhodňovány a mají ulehčené studium, zatímco dříve byly fyzičky „oceňovány až poté, když ukázaly, co umějí“. Z jeho slov na zjednodušující přednášce zaznívala ukřivděnost, což bylo patrné i v prohlášení pro BBC: „Lidé říkají, že fyzika je sexistická, fyzika je rasistická. Udělal jsem krátkou rešerši a zjistil, že nebyla, že se stala sexistickou proti mužům.“

O správnosti jeho vyjádření lze diskutovat, mnohé mladé fyzičky si stěžovaly, že se v mužském prostředí těžko prosazují, ovšem suspendováním Strumia si dal CERN vlastní gól, zvláště když uvedl: „Rozličnost je v CERN jasnou realitou a jednou z klíčových hodnot utvářejících náš kód chování.“

Zřejmě jen nějaká rozličnost. Odlišný názor odmítl akceptovat i na přednášce, byť je nezvratným faktem, že velké fyzikální objevy až na pár výjimek udělali muži. A je smutným znamením doby, že se i na vědecké půdě popírá realita. Vracíme se pak do doby, kdy nad fakty vítězí ideologie, do doby, kdy musel Galileo Galilei popřít svá vlastní tvrzení, že Země není ve středu vesmíru, aby ho neupálili jako Giordana Bruna.

Poučení z historie je však jasné, společnost, která ideologii nadřazuje realitě a nepříjemná fakta popírá, nakonec vždy skončí. Padla středověká církevní společnost řídící se římským právem a vystřídala ji společnost světská. A skončil i socialistický tábor, který za buržoazní pavědu považoval nejen sociologii, ale i kybernetiku a genetiku, což zbrzdilo jeho rozvoj.

A pokud i naše společnost bude trestat za zveřejnění faktů, potká ji to také, čímž nijak nehájím sexismus, ale ve všech oborech má rozhodovat erudice a profesní kvality.