Mou ženu hned tak něco nerozhází. Protože je ze severní Moravy. Je tam pěkná příroda a lidé, kteří vám zpravidla poví do očí všechno na rovinu, protože jsou zvyklí jít na věci zpříma. Hned víte, na čem jste.

Když má žena řekla hned za sebou tyto věty „To je odporné! Tomu se nechce věřit! Zvedá se mi žaludek!“, věděl jsem, že to, co jsem jí ukázal, opravdu zapůsobilo. Přitom ji často seznamuji se zhůvěřilostmi a hrůzami, na které narazím, když se prodírám českou či ruskou politikou a společností. Ale podobně prudkou reakci jsem od ní nezažil.

Tentokrát ano, protože byla zasažena její severní Morava, kterou má ráda. Tímto dílkem zde.

„Tohle si severní Morava nezaslouží!“ dodala a vím, že jí vůbec nešlo o sociální demokracii, ale o kraj, ve kterém se narodila a vyrůstala. Nechtěla, aby byl představen jako místo obývané převážně hosty čtvrté cenové skupiny.

Ďáblův advokát ve mně však říká: Když chtěla místní sociální demokracie před volbami zacílit na lidi, kteří nesnášejí Pražáky, co jim tam cpou ty „cipoviny“, protože bez Prahy, ze které je jinak třeba vyrazit prachy na silnice, by tu u nich všecko kvetlo, pivečko by se popíjelo, tedy jenom radegast a ostravar, roby by chodily po Beskydách a byly by den ode dne krásnější, a život by se zařídil „po našimu“ - proč by nemohla tuto vrstvu voličů oslovit?

Mohla! A taky se o to snaží nejen na severní, ale i na jižní Moravě, kde v obdobném klipu účinkuje dvojice lidových kuchařů Zdeněk Škromach s Michalem Haškem. I tam se zdůrazňuje prvoplánová příslušnost ke kraji, k půdě, k místní krvi.

Je zvláštní, že apel na voliče od předsedy celé ČSSD, která sdružuje pod jednou střechou Pražáky s jejich „cipovinami“, bodré Jihomoraváky a drsné Severomoraváky, neobsahuje žádné urážky, které vzešly z provinčně laděných mozků zde. Bohuslav Sobotka dokonce říká, že úkolem sociální demokracie je, aby veřejné služby zůstaly dostupné pro všechny. To jako i pro Pražáky? To bude nějaká cipovina.

Nedělám si velké naděje, že by lidé, kteří mají legitimaci ČSSD, vystupují v těchto klipech a ucházejí se o zvolení do krajského vedení nebo Senátu, měli čas na prostudování dějinných souvislostí, které se vážou k velebení půdy a krve jako základních hodnot, na kterých se staví život „po našimu“. Nápovědu najdou zde.

Pokračovatelé tradic „půdy a krve“ skutečné sociální demokraty věznili a vraždili. Sociální demokraty, nikoli našince v jejich dresech.