Mít mechanismus, který by migranty spravedlivě rozděloval, aby jimi některé země nebyly zaplaveny, zatímco jiné by se v duchu radovaly, že jich se problém netýká, je nesporně dobré.

Pokud ale hráz přehrady nebo rybníka prosakuje, je lepší ji zpevnit, než vodu z trhlin převážet do všech oblastí, aby tak nebyli postiženi jen obyvatelé pod rybníkem, ale všichni ve vesnici hezky rovnoměrně.

Pokračující příliv migrantů ukazuje, že Evropa je pro mnohé stále vytouženým rájem, ovšem přijmout radikální řešení, které by je zastavilo, se EU bojí. Internovat je by kazilo dobrý dojem a působilo by to nehumánně. Je jednodušší řešit technický problém přerozdělování a zatlačit na několik zemí, které to nechtějí, než odstraňovat příčinu problému a podniknout opatření, která by migraci omezila.

Co na tom, že se mechanismus kvót neosvědčil. Nepodařilo se ani naplnit ty přijaté v roce 2015.  Loni se podařilo přemístit jen 259 z plánovaných 160 000 migrantů. I když se letos proces rozběhl, pořád jde o přemisťování stovek lidí, a ne desetitisíců.

Za stávající situace, kdy existuje schengenský prostor bez vnitřních hranic, je celý systém kvót iluzí neberoucí v potaz realitu. Pokud migranti chtějí, bez větších problémů se mohou přesunout do vysněné země. A jak ukazuje případ části iráckých křesťanů v ČR, také to dělají.

Jde to i legálně. Ani nemusejí čekat, až se stanou plnohodnotnými občany. I když jsou povinni odevzdat pas, mohou si požádat o zvláštní cestovní doklad pro uprchlíky a odjet za hranice, kde mohou zákonně strávit tři měsíce, pokud se tam po příjezdu zaregistrují. Ale i když to neudělají nebo se nevrátí, či si vyzvednou pas a neodcestují do rodné země, kdo by je hned tak našel...

Bez vnitřních hranic je celý mechanismus pouze byrokratickým výkřikem do tmy, radostně ržát může jen úřednický šiml.

To není volání po obnovení vnitřních hranic, z nichž profitují nejen jednotliví občané, kteří se snadno dostanou z jedné země do druhé bez zdržení a kontrol na hranicích, ale i především ekonomiky členských zemí.

Ovšem vše má dvě strany a Evropská komise sídlící v Bruselu by si to měla uvědomit. Rozdistribuováním uprchlíků – navíc proti jejich vůli – se problém s prosakující hrází nevyřeší.