Vyjádřil se jeden pan starosta, že dotace na rozhledny jsou sice fajn, ale on že je potřebuje spíš na chodníky a na místní komunikace, „protože na některých obecních cestách si lidé…mohou polámat nohy nebo ulomit kolo auta.“

Nechme stranou, že mateřská strana zmíněného pana starosty v dobách své největší slávy, kdy v zemi vládla, líčila EU jako totalitu srovnatelnou s tou, ze které jsme se vymanili v roce 1989. A ty dotace jako něco, co nás rozhodně nespasí, kromě toho bůhví, jaký podraz se za nimi skrývá, k jaké úhoně může přijít ruka, která se po nich naivně natáhne.

Být představitelem obce, hlavně bych se styděl stížnost na rozbité místní komunikace vůbec z pusy vypustit. Jednak, co se postaví z dotačních peněz, to se ušetří na obecním rozpočtu a může se to použít třeba na ty místní cesty. A opravdu jen na ty místní, protože třeba opravy a údržbu silnic 2. a 3. třídy financuje příslušný kraj. Určitě i v téhle obci. A mohu dosvědčit, že silnice patří mezi nejštědřeji dotované položky krajských rozpočtů. Většina zastupitelů jim přeje. Zažil jsem scénu, kdy si ředitelé krajem zřizovaných škol na poradě stěžovali na jejich podfinancovanost:  „To víte“, reagoval rozpačitě radní pro školství, „zastupitelé, když si můžou vybrat, přidají spíše na silnice než na ty školy“.

Za druhé, evropská dotace je vlastně dar. A platívalo u nás, že darovanému koni se na zuby nekouká. Což je další důvod, proč by mi bylo hanba říkat, že nová rozhledna je sice mezi lidmi tak populární, že se stala doslova poutním místem (cestovní ruch už nic nevynáší?), nicméně ať si ji páni strčí za klobouk, když nedali taky na správku cesty od kapličky k obecnímu rybníku.

Post skriptum: ono by stálo za zamyšlení, jestli je to opravdu jen nedostatkem peněz, jak se všeobecně tvrdí, proč jsou ty cesty a silnice stále rozbité. Ale to už by bylo jiné téma.