Závislost na pornografii definovali odborníci přitom jako soustavné, pokračující vyhledávání stránek s pornografickou tématikou. "Sledovali jsme stupňování tohoto problémů u žen i mužů, kteří jinak pravidelně navštěvují kostel," uvedl Bill Cooper, prezident křesťanského serveru ChristiaNet.com.

Do průzkumu bylo zahrnuto tisíc náhodných návštěvníků stránek ChristiaNet.com. Výzkum však nemá vědecký charakter, poněvadž vzorek uživatelů nebyl reprezentativní pro sociologicky relevantní bádání.

Křesťané vesele hřeší a nebojí se k tomu přiznat. K hříchu se v průzkumu doznalo čtyřicet procent dotázaných žen, šedesát procent přiznalo, že má problém zvládat chtíč. "Mezi lidmi, které pronásleduje jejich sexuální chtíč, jsou křesťané, jáhenové a ano, dokonce i kněží," napsali tvůrci průzkumu na svých stránkách.

Ďábelskou moc má podle představitelů křesťanské církve právě internet. Díky rostoucí kvalitě techniky je pornografie stále dostupnější bez nebezpečí prozrazení.