Ze sto padesáti párů mužů stejných příjmení celá čtvrtina vykazovala příbuzenské vztahy. Klíč k určení příbuznosti leží na chromozómu Y, který určuje mužské pohlaví. Dědí se z otce na syna právě jako příjmení. Jenže zatímco geny se dědí z předků na potomky bez výhrady, příjmení se v průběhu staletí mění. Dochází k jejich komolení, mnozí je získávají adopcí, nemluvě o synech, kteří nesou příjmení svého nebiologického otce.

"Čím je příjmení vzácnější, tím je pravděpodobnost příbuznosti vyšší. Vybrali jsme zcela náhodně sto padesát párů mužů stejných příjmení. Byli ve čtvrtině případů příbuzní. Naopak muži různých příjmení příbuznost vykazovali jen výjimečně," uvedli experti Turi King, Stéphane Ballereauová, Mark Jobling a Kevin Schürer.

Běžná příjmení jako Smith, Jones či Taylor jsou tak rozšířená, že nalézt u nich příbuzenské vztahy je téměř nemožné. Ale muži nesoucí jméno Attenborough, Widdowson či Grewcock mají šanci velmi vysokou. Výzkum příbuznosti však sahá maximálně dvacet generací dozadu, kdy se příjmení začala používat pravidelně.