Hannah Clarková v Walesu byla operována 20. února, kdy jí byl odstraněn implantát a zapojeno vlastní srdce. Dívka neměla problémy s implantátem po deset let až do loňského listopadu, kdy se při pravidelné kontrole projevily příznaky odmítání implantovaného srdce.

"Jsme nadšeni, že se Hannah nyní cítí tak dobře," řekl podle agentury AFP mluvčí nemocnice. "Myslíme, že taková operace je první svého druhu v Británii," dodal.

Ředitel britské kardiologické nadace Peter Weissberg označil zpětné zapojení vlastního srdce pacientky za významnou událost medicíny. "Odborníci jako profesor Magdi Yacoub, který operaci vedl, byli již dříve přesvědčeni, že srdce oslabené v důsledku zánětu, se může opět uzdravit a převzít zátěž, pokud je mu poskytnut čas k odpočinku. To byl právě tento případ," řekl.

Nyní se podle Weissberga otevírá možnost v takových případech implantovat umělé srdce, aby pracovalo za vynechávající pacientovo vlastní, s nadějí, že se srdce uzdraví a implantát bude možné po několika měsících zase vyjmout.