Aby mu porozuměl, najal si vévoda z Edinburghu učitele, jenž ho zasvěcuje do jejich způsobu mluvy a vyjadřování.

"Je první, který uznal, že mezi ním a současnou mládeží existuje výrazná věková proluka, a proto musí něco udělat, aby ji překlenul a našel s ní společnou řeč," komentuje list The Sun rozhodnutí manžela Alžběty II. a dědečka princů Williama a Harryho.

Osvojuje si tudíž běžně užívaná zkratková slova, jako je chav (výraz pro část mladistvých pocházejících z neprivilegovaných obytných oblastí, kteří se často na veřejnosti objevují ve svetrech a bundách s kapucemi) nebo booty (označení něčeho, co se třpytí, popřípadě vypadá vzácně), nebo Buck Pal (Buckinghamský palác).

Snaží se porozumět i tajuplným kombinacím písmen a číslic, jimiž se hemží textové zprávy. Sdělení NE14 fun? (Anyone for fun? - Chce se někdo pobavit?) na displeji mobilního telefonu už ho prý nemůže zaskočit, stejně jako Gr8 (Great - velký, velkolepý), která jsou často frekventovaná. Za zcela nepravděpodobné však zasvěcení informátoři považují, že by princ Philips šel v touze přiblížit se mladé generaci až do krajnosti. Nikdo se tak nemusí obávat, že před národ předstoupí s tlustými kovovými řetězy na pažích a krku, popřípadě s masivními prsteny na každém prstu nebo s více kusy náramkových hodinek na zápěstí.