Při částečném zatmění měsíční stín zakrývá jen část Slunce. Bude možné jej spatřit například i na Valašsku, kde tamní vsetínská hvězdárna umožní jev pozorovat.

"V největší fázi dosáhne na Valašsku velikosti 0,51 průměru slunečního kotouče," informoval Pavel Svozil ze vsetínské hvězdárny. Zatmění bude nicméně na Valašsku velmi dobře pozorovatelné, Slunce i Měsíc se v jeho celém průběhu budou nacházet dostatečně vysoko nad obzorem.

 "Maximální fáze dosáhne v 11 hodin a 18 minut středoevropského letního času, v té době se budou obě tělesa nacházet ve výšce 34° nad ideálním horizontem," pokračoval Pavel Svozil. Přesto bude podle něj  vhodné ke sledování úkazu najít si místo s dobrým výhledem v jihovýchodním až jižním směru, kde se budou obě tělesa na obloze nalézat.

Při pohledu do Slunce je však potřeba chránit si zrak například kvalitními tmavými svářečskými skly, speciálními brýlemi nebo jinou pomůckou. Při pozorování Slunce dalekohledem nebezpečí závažného poškození orgánů zraku ještě vzrůstá. "Proto se využívá například známé metody projekce, při níž se Slunce pomocí dalekohledu promítne na list papíru, zeď nebo jinou rovnou plochu," zakončil Svozil.

V případě nevhodného počasí bude další částečné zatmění z České republiky pozorovatelné  už za půl roku -  29. března v poledne.