Inspiroval se objevením základů někdejšího alžbětinského divadla v roce 2008 a trpělivě se pídil po dostupných dokumentech z oné doby s často chabě čitelnými zápisy. Nakonec měl štěstí. Narazil na mimořádně zachovalý spis s daňovým záznamem z let 1597–98.

Ten podle Marshe svědčí o tom, že slavný autor žil po přistěhování ze Stratfordu jako nájemce v domě cechu prodejců kůží s výhledem na kostelní hřbitov v obvodu sv. Heleny. V té době se tedy jednalo o velmi prestižní londýnskou adresu.